Udgivelser
>Køb CD hereller bestil
pr. telefon eller e-mail.
Indre Balance - VisualiseringsCD'Indre Balance' baserer sig på min mangeårige kontakt til den irske healer og meditationslærer, Bob Moore, og det er under tæt udveksling med ham og praktiserende læge i Holstebro, Lars Kabel Kristensen, at programmet har udviklet sig.

Tanken i arbejdet har været at samle erfaringer fra lægevidenskaben og fra et meditativt arbejde med indføling. Jeg har på den baggrund udformet et program, der baserer sig på fuld anerkendelse af os selv - også den side af os, som er sygdomspræget eller ude af balance.

Det afgørende er, at vi behandler os selv med respekt - i stedet for at vende os væk fra vores problemer, fordi de gør os bange. En kærlig måde at tage ansvar for sig selv på er at åbne sig for den virkelighed, der er i os.

'Indre Balance' er en hjælp til at aktivere kroppens og sjælens positive, naturlige kræfter, men programmet giver også mod til at lade de mere blokerede og problemfyldte aspekter komme 'ind i varmen'.

Programmet hjælper dig til at erkende, at din sygdom, eller den ubalance du nu ønsker at arbejde med, er en del af dig selv, og at den snarere har brug for hjælp og omsorg end for afvisning. Derved styrker du oplevelsen af at være 'herre i eget hus' og bevæger dig væk fra at føle dig som offer for f.eks. en sygdom og for 'systemets behandling'. Dette skal ikke ses som en afvisning af den medicinske og operative sygdomsbehandling (for den kan være nødvendig!), men derimod som et vigtigt initiativ til egenkontakt. I øvrigt viser efterhånden mange forskningsresultater, at meditation, healing m.v. øger helbredelsesraten.

Ved særligt svære problemer er det vigtigt at benytte sig af fagfolk, f.eks. læge eller terapeut.

Lars Søndergaard

>Køb CD her

eller bestil pr. telefon eller e-mail.
Indre Balance og Livets Vej - Visualiseringsbånd

Visualiseringsbåndet 'Indre Balance' er identisk med CD'en.

Visualiseringsbåndet 'Livets Vej' er et øvelsesprogram for mennesker med kræft eller forstadier til kræft. Dette øvelsesprogram er mht. ide, opbygning og musikalsk baggrund identisk med 'Indre Balance'

Ønsker du at købe et af båndene bedes du henvende dig personligt til mig pr. telefon eller e-mail.


     
 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen