Konsultation  
Hvad kan bearbejdes?

Der er ikke nogen principiel grænse for, hvilket fysisk eller psykisk problem, man kan arbejde med. En afgørende faktor er imidlertid din motivation og vilje til reel kontakt med dig selv.

Disse tre bevæggrunde er gode udgangspunkter for en bearbejdning:
  • Personlig og åndelig udvikling
    - et behov for at bevidstgøre sig om egne kvaliteter og blokeringer
  • Psykiske forstyrrelser
    - f.eks. angst, depression, stress, neuroser, sorg, vrede
  • Fysiske symptomer
    - f.eks. sygdom
Den personlige og åndelige udvikling, herunder viljen til at bevæge sig ad udviklingens vej, er imidlertid en vigtig forudsætning for at kunne arbejde seriøst med det psykiske og fysiske. Behandlingens effekt optimeres afgørende ved denne indstilling.

Når der er tale om fysisk sygdom eller sværere psykiske lidelser, anbefales det - i det mindste supplerende - at benytte læge eller psykiater.

 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen