Dybdepsykologi  
Dybdepsykologi

Dybdepsykologien bygger på en forståelse om helhed og sammenhæng. Den beskæftiger sig altså principielt med alle lag af personligheden, bl.a. følelser, tanker, ånd. Vi prøver at finde den reelle kontakt til os selv - at hvile i en oplevelse af nærvær.

Målsætningen er, at man i videst muligt omfang lærer at udfolde sig selv kvalitativt og sandt. Tanke og følelse skal følges ad. Heraf udledes også de problemområder, som hindrer den frie kvalitative udfoldelse.

Indenfor dybdepsykologien arbejdes der således med at bringe identiteten op af det kaos, hvor den egentlige personlighed forstyrres af egne og andres forventninger.

Dybdepsykologien fører os direkte ind i arbejdet med energien i mennesket og det at falde på plads i sig selv. En mere sanselig oplevelse af sig selv tilstræbes. Dette giver særlig mulighed for at arbejde meget konkret, så at man opnår en personlig bevidsthed om, hvad det f.eks. vil sige at være i reel kontakt med sig selv - samt hvordan man etablerer denne kontakt.

I en konsultation vil klienten gennem samtalen få en øget indsigt i sin egen situation og typisk få relevante øvelser med hjem til daglig brug.
Udsigt fra samtalehjørnet
 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen