Grupper  
Etablerede grupper

På kurserne arbejder man med sig selv ved hjælp af energiøvelser, meditation, drømmearbejde og udveksling med andre.

På basis af et grundigt arbejde med jordforbindelse og de forskellige energiniveauer får vi bedre adgang til kvaliteter og ressourcer.

Det er en glæde at mærke sig selv uden omsvøb, også de lavere, instinktive og ufuldendte sider. Vi ved jo, at den smukkeste lotusblomst har sine rødder plantet i mudder.

Det er i virkeligheden det gode, accepterende forhold til vores tyngde, der gør, at vi kan åbne op for det smukke, det åndelige. Og berøringen med det niveau, der rummer fred, kærlighed, evighed, giver os en indre tryghed, en stærkere hvilen i sandhed.

Se i øvrigt her, hvad du skal medbringe på kurserne.

Kodeord: Jordforbindelse, energiens dimensioner, personlige kvaliteter, den kreative bevidsthed, fordybelse, meditation, udveksling, transformation, drømme.Meditation for Livet

Meditation i hverdagen kan være den afgørende hjælp til at fremme livets dybere kvaliteter.
Vi kan ikke forvente, at impulser alene styrer os i en konstruktiv retning. En vis disciplin skal der til for at skabe et godt nærvær og et sandt udtryk.

Hvis du har erfaring med bl.a. chakrerne ved at have arbejdet med dem i øvelser og meditation, vil du i denne gruppe kunne øge din sans for realiteterne i livet.

På kurset arbejdes en del med balancen i ben, krop og hoved, som repræsenterer tre meget forskellige niveauer af aktivitet.

Vi går også tæt elementerne jord, vand, ild og luft samt farver/tilstande som lys, mørke og solnedgangsfarver.

Alt sammen indgår i fødsels-, livs- og dødsprocessen og sporer os ind på en forståelse af forgængelighed og evighed. Det er en udbredt erfaring, at når vi anerkender vores egen (og altings) forgængelighed, lukker vi mere lys ind i bevidstheden.Hjertets Vej

Glæden bor i hjertet. Det gælder for alle.

Hjertet er vores centrum. Det forener det fysiske og det evige aspekt.

Hjertet lever i og af nuet. Det kræver at vi forholder os til livets realiteter.

Gevinsten er, at vi opnår 'følt viden'. Vi forstår fred, kærlighed, sandhed. Opmærksomheden frigør sig dermed fra forvirring, stress og andres ubalancer.

Den sanselige indfaldsvinkel er afgørende. At mærke det, der er, og finde accept af det, er en åndelig vej.
Drømmegrupper

Læs om formålet med drømmegrupperne under 'Nye Grupper'

Mødetider 2. halvår 2020:

Drømmegruppe A

Gruppen er etableret i 2009.

Vi mødes torsdage Kl. 15.30

20. august
17. september
8. oktober
5. november
3. december

Drømmegruppe B

Gruppen er etableret i 2010.

Vi mødes hverdage Kl. 15.30

24. august
21. september
19. oktober
18. november
16. december

Drømmegruppe C

Gruppen er etableret i 2019.

Vi mødes hverdage kl. 16

18. august
Resten af forløbet aftales i august.
Tider og Priser:

Fredage kl. 15-19
Lørdage kl. 10-17
Søndage kl. 10-15

2020
ML 6: 14-16 august

Pris: 2.100 Kr.
Hererefter afholdes
3 kurser om året

6-8 deltagereTider og Priser:

Fredag kl. 15-19
Lørdag kl. 10-18
Søndag kl. 10-16

2020
HV 11: 31 jan-2 feb
HV 12: 19-21 juni
HV 13: 2-4 oktober

Samlet: 6.600 Kr.
Pr. gang: 2.200 Kr.

Man forpligter sig økonomisk for hele året.
Der kan dog betales fra gang til gang.

6-8 deltagere

Tider og Priser:

Drømmegrupper

600 Kr. pr. gang
Højst 4 deltagere pr. gruppe

Man forpligter sig økonomisk for et halvt år af gangen.
Der kan dog betales fra gang til gang. 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen