Meditation  
Meditation

Meditation kan vi bruge til at komme i et reelt nærvær. Det bringer os bag om de daglige, kredsende tanker og forstyrrende følelser. Meditation hjælper til at hvile i en tilstand af ro og klarhed.

Det handler om accept, om at være til stede i nuet, og det trænes med enkle meditative øvelser. Stress og uro kan på den måde forebygges og afhjælpes. Ligeledes styrkes kontakten til vores egne følelser og grænser, og vi bliver mindre optaget af at leve op til vores forestilling om andre menneskers krav.

Ovenstående bygger på nogenlunde de samme ideer som mindfullness, der de senere år har vundet indpas i brede kredse.

Meditation kan, hvis det får en god forankring i hverdagen, føre videre end den blotte glæde, der ligger i at fungere bedre i livet. Den adgang, man skaber til det indre, åbner langsomt for en dybere meditativ kontakt, en mere uimodsigelig tilstand af væren, som indebærer længere perioder, hvor kvalitetsfølelser som indre fred, glæde, kærlighed står rent frem.

Dette indebærer det man kalder åndelig udvikling, og det kræver, at man samtidig er omhyggelig med aktiviteter, der sikrer jordforbindelse og kropskontakt.

Teoretisk og praktisk bygger min undervisning på Bob Moores lære og følgelig min egen daglige meditative praksis gennem 38 år. Undervisningen indeholder en fuldstændig respekt for den enkeltes unikke kvaliteter og udviklingsvej.
 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen