Grupper  
Nye grupper


Grupper i meditation og selvudvikling

Grupperne er for alle, der ønsker at komme i bedre kontakt med sig selv og livet ved hjælp af meditative processer.

Drømmegrupperne kan du læse om længere nede på denne side.

Kontakt mig venligst, hvis du ønsker at tilmelde dig eller høre nærmere om et af kurserne eller en drømmegruppe.


Chakra Meditation

8 lørdage på 8 måneder

Meditation kan vi bruge til at komme i et reelt nærvær. Det bringer os bag om de daglige, kredsende tanker og forstyrrende følelser. Meditation hjælper til at hvile i en tilstand af ro og klarhed.

De syv chakrer spiller en central rolle i denne proces, som forankringspunkter og som kanaler for vores personlige facetter, en kilde til vores eget særpræg.

I arbejdet med chakrerne opbygger vi en egentlig forståelse af det, som vi består af. Ikke blot en mental forståelse, men en sanset forståelse. Man kan kalde det følt viden.

Stress og uro kan derigennem forebygges og afhjælpes. Ligeledes styrkes kontakten til vores egne følelser og grænser, og vi bliver mindre optaget af at leve op til vores forestilling om andre menneskers krav.

Det handler om accept, om at vaeligre til stede i nuet.

Hver af lørdagen består af et temaoplæg samt enkle meditative øvelser, der meget konkret hjælper dig til at mærke dig selv og hvile i nærvær.


Nye drømmegrupper
En gang om måneden á 2-3 timer
Datoerne aftales mellem de tilmeldte


Der etableres løbende nye drømmegrupper, som du kan skrives op til.

Drømmene giver nogle meget præcise informationer om det, der foregår i os. Derfor er de et meget stærkt redskab i den personlige udvikling.

Vi drømmer fra mange forskellige niveauer af os selv og får på den måde adgang til bevidsthed, som i det daglige er skærmet af.

Vi fornemmer, at de indre konflikter, som drømmene måtte sætte lys på, er noget, som vi har brug for at tage os af for at ændre på uhensigtsmæssige mønstre. Det kan virke konfronterende og opløftende på én gang.

Men ofte vil en diffus tilstand kunne afløses af et klart fokus, og vi begynder at aktivere den kreative tænkning.
For når drømmene viser ind til problemerne, vil de næsten altid vise en vej samtidig. Kvaliteterne, indsigt ligger altid bagved.

Alle deltagere får plads til at fremlægge eventuelle drømme eller andet.

Hvert møde indledes af en lille meditation.

Der kan udskiftes i deltagerkredsen efter nytår og sommerferie. Man forpligter sig økonomisk for et halvt år af gangen. Det vil sige, at der betales for hvert møde, også ved fravær og uanset årsagen til fraværet.

Der er af og til ledige pladser i allerede etablerede drømmegrupper. Her kan du se gruppernes mødetider.

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du kontakte mig.
Tider og Priser:

Lørdage Kl. 10-17

Chakra Meditation
Oprettes når der er tilstrækkeligt med interesserede.

1. Hjerte Chakra
2. Hara Center
3. Pineal
4. Solar Plexus
5. Hals Chakra
6. Rod Chakra
7. Krone Chakra
8. ID Punkt

Samlet 8.000 Kr.
1.000 Kr. pr. gang
Man forpligter sig økonomisk for alle 8 lørdage.
Der kan dog betales fra gang til gang.

6-8 deltagereTider og Priser:

Drømmegrupper:

F.eks. kl. 15-18
en gang om måneden

600 Kr. pr. gang
Højst 4 deltagere pr. gruppe

Man forpligter sig økonomisk for et halvt år af gangen. 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen