Kontakt  
Privatlivspolitik

Oversigt:
1. Ejeroplysninger
2. Cookies
3. Brug af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

Dybdepsykologi v/Lars Søndergaard
Egebæksvej 67
8270 Højbjerg
Telefon: 3026 6720
Email: lars@dybdepsykologi.dk
CVR: 30437829

2. Cookies

Websitet bruger ikke cookies

3. Brug af personoplysninger I henhold til
GDPR Persondataloven

Hos mig har du garanti for overholdelse af gældende EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data.

Følgende persondata opsamles og opbevares.

I forbindelse med relevant information til dig som klient eller kursist og i forbindelse med nyhedsbreve:

Navn, e-mail.

I forbindelse med behandling og/eller kursusdeltagelse:

Navn, tlf., e-mail og evt. adresse (ikke CPR).

Helbredelsesoplysninger: symptomoversigt, relevant symptomhistorik, evt. medicin, eventuelle notater fra vores samtaler så som øvelser, jeg har foreslået dig.

Anden relevant information, eks. henvendelsesårsag, livsvilkår, eller andre relevante informationer for et behandlingsforløb.

Alle personfølsomme oplysninger på klienter og andre relationer, er forsvarligt beskyttet med kodeord, som kun kendes af mig.

Jeg henter ikke oplysninger om dig fra andre personer eller instanser end dig selv.

Kun de oplysninger du selv afgiver bliver indsamlet og opbevaret.

Kun jeg har adgang til dine personoplysninger. De gives ikke videre til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til alle opbevarede data omkring din person, du har ret til at forlange dine oplysninger slettet eller udleveret.

Jeg opbevarer personlige oplysninger, så længe jeg skønner det nødvendigt i forhold til den hjælp, du ønsker fra mig.

Jeg underlægger mig tavshedspligt og etiske regler i henhold til almindelig praksis for behandling i Danmark.


 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen