Grupper  
Tilmelding til gruppe

Så snart du ved, at du vil tilmelde dig en gruppe, bedes du give mig besked.

Du bedes sende mig depositum i check eller indbetale beløbet på konto: 7120-0001518686 senest 3 uger inden kursusstart. Oplys venligst kursustitel og dato. Restbeløbet betales på kursets første dag. Efter tilmelding kan du betragte dig selv om optaget i gruppen, med mindre at du får anden besked fra mig. Evt. afbud skal være sket senest 3 uger inden kursusstart, hvis depositum skal returneres. Depositum returneres fuldt ud, hvis kurset er overtegnet eller aflyst.

På fortsættende grupper har 'gamle' medlemmer fortrinsret, hvis tilmeldingsfristen vel at mærke overholdes. Må man en enkelt gang melde afbud til gruppen, kan man sikre sin plads ved at betale et beløb svarende til depositum.
 
Web Design by Mia Schmidt-Petersen